Phòng khám 上禾骨科診所 tại Đài Loan, 西屯路一段, 357;359

Đài Loan, 西屯路一段, 357;359, GPS: 24.161,120.6648

Điện thoại: +886-4-2310-1525

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: phòng khám 上禾骨科診所 tại địa chỉ: Đài Loan, 西屯路一段, 357;359 / 74532 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến phòng khám 上禾骨科診所 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: bác sĩ, bệnh viện, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Taichung, Đài Trung

Đài Loan, Taichung, Đài Trung, Tai Wan Da Dao Er Duan , 533

Điện thoại: +886-4-2320-6666

Website: http://www.great-vision.com.tw/

Giờ mở cửa: Mo,Sa 09:00-12:00,14:00-17:30; Tu 09:00-12:00,14:00-17:30,18:00-20:30; We,Fr 09:00-12:00,18:00-20:30; Th 14:00-17:30,18:00-20:30

Đài Loan, Taichung, Đài Trung, Tai Wan Da Dao Er Duan , 297

Đài Loan, Taichung, Đài Trung

Đài Loan, Taichung, Wenzhuang Village, village