Phòng khám trong thành phố Adelaide, Úc

38 đối tượng
bộ lọc

Úc, Nam Úc, Adelaide, Torrens Road, 219

Điện thoại: 83462626

Úc, Nam Úc, Adelaide

Điện thoại: +618 8341 5666

Giờ mở cửa: Mo-Fr 8:30-17:30;Sa 08:30-12:00

Úc, Nam Úc, Adelaide, Clare Street, 28-30

Úc, Nam Úc, Adelaide, Addison Road, 1

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-11:00; Sa 08:00-17:00; Su 09:00-13:00

Úc, Nam Úc, Adelaide

Úc, Nam Úc, Adelaide, King William Street, 108

Úc, Nam Úc, Adelaide, Hanson Road, 15

Úc, Nam Úc, Adelaide

Úc, Nam Úc, Adelaide

Úc, Nam Úc, Adelaide, Semaphore Road, 2/93

Website: http://www.semaphorefootcare.com.au/

Úc, Nam Úc, Adelaide, Commercial Road, 122

Úc, Nam Úc, Adelaide

Úc, Nam Úc, Adelaide, Pirie Street, 169

Website: http://www.laservisionsa.com.au/

Úc, Nam Úc, Adelaide, Devereux Road, 93

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Úc, Nam Úc, Adelaide, Semaphore Road, 104-108A

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-16:30; Sa 09:00-11:00

Úc, Nam Úc, Adelaide, Torrens Road, 486

Úc, Nam Úc, Adelaide

Úc, Nam Úc, Adelaide, Grand Junction Road, 156

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-18:00; Sa 08:30-14:00

Bạn đang tìm kiếm một phòng khám tốt ở tại Adelaide (Nam Úc), Úc, mà ở đó bạn có thể được khám bởi một bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, làm xét nghiệm và được tư vấn? Chúng tôi đã tập hợp một cơ sở dữ liệu khổng lồ với các địa chỉ, số điện thoại, website và thông tin mới nhất về các bệnh viện, trạm phát thuốc và phòng khám ở tất cả các quốc gia trên thế giới.\