Bệnh viện Imam Khomeini hospital tại Iran, Lorestan Province, Borujerd

Iran, Lorestan Province, Borujerd, GPS: 33.9009,48.7476

Điện thoại: 06642503054;06642503058

Website: http://bih.lums.ac.ir

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Imam Khomeini hospital tại địa chỉ: Iran, Lorestan Province, Borujerd / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Imam Khomeini hospital hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Iran, Lorestan Province, Borujerd

Iran, Lorestan Province, Borujerd

Điện thoại: +986642449975

Website: http://www.tamin.ir

Iran, Lorestan Province, Borujerd

Điện thoại: 06623502031

Website: http://chamran.lums.ac.ir

Iran, Lorestan Province, Borujerd

Iran, Lorestan Province, Borujerd

Iran, Lorestan Province, Borujerd