Bệnh viện trong thành phố Tartu, Estonia

3 đối tượng
bộ lọc

Estonia, Tartu, Sangla, 63

Điện thoại: +372 7409930

Website: http://www.elitekliinik.ee/

Estonia, Tartu, Ludvig Puusepa, 8

Website: http://www.kliinikum.ee/

Estonia, Tartu, Nikolai Lunini, 6

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\