Bệnh viện Guyana

54 đối tượng
bộ lọc

Guyana, East Berbice-Corentyne, East Canje, village

Guyana, Demerara-Mahaica, Great Diamond, village

Guyana, Demerara-Mahaica, Georgetown, Guyana

Guyana, Potaro-Siparuni, Mahdia, village

Guyana, Demerara-Mahaica, Alberttown, village

Guyana, East Berbice-Corentyne, No. 80, village

Giờ mở cửa: 24/7

Guyana, Pomeroon-Supenaam, Suddie, village

Guyana, Upper Demerara-Berbice, Linden, Guyana

Guyana, Demerara-Mahaica, Stevedor & Postal Scheme, village

Guyana, East Berbice-Corentyne, Belvidere, village

Guyana, Alto Tacutu-Alto Esequibo, Annai, village

Guyana, Upper Demerara-Berbice, MacKenzie, village

Guyana, Demerara-Mahaica, Mosquito Hall, village

Guyana, Demerara-Mahaica, Alberttown, village

Guyana, East Berbice-Corentyne, No. 65 Village, village

Guyana, East Berbice-Corentyne, Williamsburg, village

Guyana, Demerara-Mahaica, Haslington, village

Guyana, Upper Demerara-Berbice, Linden, Guyana

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\