Bệnh viện Iraq

1425 đối tượng
bộ lọc

Iraq, Dohuk, Akre

Giờ mở cửa: 24/7

Iraq, Dohuk, Akre

Giờ mở cửa: 24/7

Iraq, Baghdad, Bagdad

Giờ mở cửa: 24/7

Iraq, Saladin, Samarra

Iraq, Saladin, Samarra

Iraq, Baghdad, Bagdad

Iraq, Erbil

Điện thoại: 07507463022

Website: http://www.facebook.com/

Iraq, Erbil, Garakay Jundiyan

Iraq, Sulaymaniyah, Sewsenan, village

Iraq, Sulaymaniyah, Chwarqurna

Iraq, Sulaymaniyah, Darbandikhan

Iraq, Diyala, Kalar

Iraq, Erbil, Pirmam

Iraq, Erbil

Điện thoại: 0662573380

Website: http://www.emc-hospitals.org

Giờ mở cửa: 24/7

Iraq, Al Anbar, Fallujah

Iraq, Erbil, Haji Omaran

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\