Bệnh viện Libya

478 đối tượng
bộ lọc

Libya, Tripoli

Libya, Benghazi

Libya, Murqub, Social Security Office

Libya, Tripoli

Libya, Tripoli

Libya, Murqub, لبدة الكبرى

Libya, Tripoli

Libya, Tripoli

Libya, Jabal al Gharbi, Al shwayrif

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-14:00

Libya, Tripoli

Libya, Murqub, لبدة الكبرى

Libya, Zawiya

Điện thoại: +218 94-5307518

Libya, Jabal al Gharbi, Al Qaryat

Libya, Benghazi

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\