Bệnh viện trong thị trấn Mendrisio, Thụy Sĩ

đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Tesino, Mendrisio, Via Alfonso Turconi, 23

Website: http://www.eoc.ch

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\