Bệnh viện Sierra Leone

186 đối tượng
bộ lọc

Sierra Leone, Western Area, Freetown

Sierra Leone, Northern Province, Makeni

Sierra Leone

Sierra Leone, Western Area, Freetown

Sierra Leone, Western Area, Freetown

Sierra Leone, Southern Province, Bo

Sierra Leone, Western Area, Hastings

Sierra Leone, Western Area, Freetown

Sierra Leone

Sierra Leone, Western Area, Freetown

Sierra Leone, Southern Province, Bo

Sierra Leone, Northern Province, Makeni

Sierra Leone, Southern Province, Bo

Sierra Leone, Eastern Province, Kailahun

Sierra Leone, Eastern Province, Kailahun

Sierra Leone, Eastern Province, Kailahun

Sierra Leone, Northern Province, Kambia, Sierra Leone

Sierra Leone, Eastern Province, Kenema

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\