Bệnh viện Trinidad and Tobago

183 đối tượng
bộ lọc

Trinidad and Tobago, Tunapuna-Piarco, Arima, Hollis Avenue, 25

Trinidad and Tobago, Tunapuna-Piarco, Arima

Điện thoại: 643-2350

Trinidad and Tobago, Tunapuna-Piarco, Trincity

Điện thoại: 642-1065

Trinidad and Tobago, Tobago, Buccoo, village

Trinidad and Tobago, Siparia, Cedros, village

Điện thoại: (868)-690-1440

Trinidad and Tobago, Sangre Grande, Coryal, village

Trinidad and Tobago, Penal-Debe, Duncan Village

Trinidad and Tobago, Penal-Debe, Esperance, Papouri Rd, 144

Điện thoại: 653-3273

Trinidad and Tobago, Port of Spain

Trinidad and Tobago, Siparia, Fyzabad

Điện thoại: (868)-677-2034

Trinidad and Tobago, Point Fortin

Điện thoại: (868)-648-2736

Trinidad and Tobago, Princes Town

Điện thoại: (868)-655-2478

Trinidad and Tobago, San Juan-Laventille, Las Cuevas, village

Điện thoại: (868)-669-6302

Trinidad and Tobago, Tobago, Les Coteaux, village

Điện thoại: (868)-639-0069

Trinidad and Tobago, Sangre Grande, Manzanilla, village

Điện thoại: (868)-668-2063

Trinidad and Tobago, San Fernando, Gopaul Lands

Điện thoại: 658-0470

Trinidad and Tobago, Rio Claro-Mayaro, Mayaro

Trinidad and Tobago, Mayaro

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\