Bệnh viện Даа Лам уламжлалт эчилгээний эмнэлэг tại Mông Cổ, Улаанбаатар - Төв аймгийн хил, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Улаанбаатар - Төв аймгийн хил, Ulaanbaatar, GPS: 47.918,106.8904

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Даа Лам уламжлалт эчилгээний эмнэлэг tại địa chỉ: Mông Cổ, Улаанбаатар - Төв аймгийн хил, Ulaanbaatar / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Даа Лам уламжлалт эчилгээний эмнэлэг hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Hỗ trợ xe lăn: No

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Hỗ trợ xe lăn: No