Bệnh viện Lyndon Baines Johnson Tropical Medical Center tại Samoa

Samoa, GPS: -14.2907,-170.6845

Điện thoại: +1 684 633 1222

Website: https://www.americansamoa.gov/

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Lyndon Baines Johnson Tropical Medical Center tại địa chỉ: Samoa / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Lyndon Baines Johnson Tropical Medical Center hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, hiệu thuốc, bác sĩ thú y or nha sĩ\

Địa điểm lân cận