Bệnh viện Mental Hospital-JAA tại Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village

Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village, GPS: 34.4367,70.4371

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Mental Hospital-JAA tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Mental Hospital-JAA hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, hiệu thuốc, bác sĩ thú y or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village

Afghanistan, Nangarhar, Baburryan, village

Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village

Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village

Điện thoại: +93799672625