Bệnh viện gần bên Timișoara

Tìm thấy 45
Chúng tôi đã tìm thấy hơn 183 điểm Y tế ở Timișoara. Bao gồm
  • 77 Pharmacy
  • 45 Hospital
  • 36 Clinic
  • 13 Doctor
  • 12 Dentist

Bệnh viện ở các thành phố khác

Các địa điểm thú vị ở Timișoara

Search this area
MAPS.ME
luôn mở sẵn
Tải về ứng dụng và bắt đầu khám phá chân trời của bạn
Mở ứng dụng MAPS.ME
Dùng phiên bản web