Bệnh viện 삭주군제1인민병원 tại Bắc Triều Tiên, Bình An Bắc, Sakju

Bắc Triều Tiên, Bình An Bắc, Sakju, GPS: 40.3968,125.0443

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện 삭주군제1인민병원 tại địa chỉ: Bắc Triều Tiên, Bình An Bắc, Sakju / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện 삭주군제1인민병원 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Bắc Triều Tiên, Bình An Bắc, Chongju, Bắc Triều Tiên

Bắc Triều Tiên, Bình An Bắc, Tân Nghĩa Châu

Bắc Triều Tiên, Bình An Bắc, Tân Nghĩa Châu