Bệnh viện 绳金塔街道社区卫生服务中心 tại Trung Quốc, Giang Tây, 绳金塔街道

Trung Quốc, Giang Tây, 绳金塔街道, GPS: 28.667,115.8939

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện 绳金塔街道社区卫生服务中心 tại địa chỉ: Trung Quốc, Giang Tây, 绳金塔街道 / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện 绳金塔街道社区卫生服务中心 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Giang Tây, Nam Xương

Trung Quốc, Giang Tây, Nam Xương

Trung Quốc, Giang Tây, 朝阳洲街道

Trung Quốc, Giang Tây, Nam Xương

Trung Quốc, Giang Tây, Nam Xương

Trung Quốc, Giang Tây, Nam Xương