Bác sĩ thú y Cabinet Vétérinaire du Stade Lat Dior Dr Ndiaye tại Sénégal, Thies

Sénégal, Thies, GPS: 14.7725,-16.9459

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bác sĩ thú y Cabinet Vétérinaire du Stade Lat Dior Dr Ndiaye tại địa chỉ: Sénégal, Thies / 25719 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bác sĩ thú y Cabinet Vétérinaire du Stade Lat Dior Dr Ndiaye hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, bệnh viện, nha sĩ or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Sénégal, Diamniadio

Điện thoại: +221 77 667 68 42

Sénégal, Nguékhokh

Sénégal, Guediawaye

Sénégal, Niaga, village

Sénégal, Yène, village

Điện thoại: +221 77 458 28 07