Bác sĩ thú y Clinique Vétérinaire AFRIVETE tại Sénégal, Diamniadio

Sénégal, Diamniadio, GPS: 14.7227,-17.1771

Điện thoại: +221 77 667 68 42

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bác sĩ thú y Clinique Vétérinaire AFRIVETE tại địa chỉ: Sénégal, Diamniadio / 25719 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bác sĩ thú y Clinique Vétérinaire AFRIVETE hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, hiệu thuốc, bệnh viện or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

Sénégal, Dakar

Sénégal, Guediawaye

Sénégal, Niaga, village

Sénégal, Yène, village

Điện thoại: +221 77 458 28 07

Sénégal, Thies

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 24/7

Sénégal, Parcelles Assainies

Điện thoại: 77 633 37 10