Chung cư 1 Bedroom Heritage Apartment tại Malta, Valletta

Malta, Valletta, GPS: 35.8954,14.5097

Điểm: 8.7

Mô tả:

Situated in Valletta, less than 1 km from Tigné Point Beach and a 16-minute walk from Rock Beach, 1 Bedroom Heritage Apartment offers free WiFi and air conditioning.

Ảnh 1 Bedroom Heritage Apartment

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Non-smoking rooms
  • Transfer from/to the airport
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Air conditioning
  • Transfer from/to the airport (additional fee)
  • Parking at the hotel
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ 1 Bedroom Heritage Apartment tại địa chỉ: Malta, Valletta / 703486 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ 1 Bedroom Heritage Apartment hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\

Địa điểm lân cận