Chung cư 2 bedrooms in the most luxury place tại Maroc, Casablanca-Settat, Casablanca

Maroc, Casablanca-Settat, Casablanca, GPS: 33.5933,-7.6422

Điểm: 9.2

Mô tả:

2 bedrooms in the most luxury place offers accommodation in Casablanca, 1.8 km from Hassan II Mosq. This property is 2.1 km from Anfa Place Living Resort and features free WiFi.

Ảnh 2 bedrooms in the most luxury place

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ 2 bedrooms in the most luxury place tại địa chỉ: Maroc, Casablanca-Settat, Casablanca / 703485 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ 2 bedrooms in the most luxury place hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Maroc, Casablanca-Settat, Casablanca

Website: https://www.booking.com/

Maroc, Casablanca-Settat, Casablanca

Website: https://www.booking.com/

Maroc, Casablanca-Settat, Casablanca

Website: https://www.booking.com/

Maroc, Casablanca-Settat, Casablanca

Maroc, Casablanca-Settat, Casablanca

Website: https://www.booking.com/

Maroc, Casablanca-Settat, Casablanca