Chung cư 36 Ir - Rampa Ta' L - Isla tại Malta, Senglea

Malta, Senglea, GPS: 35.8887,14.515

Mô tả:

36 Ir - Rampa Ta' L - Isla offers accommodation in Senglea, an 8-minute walk from Valletta Waterfront. The property was built in 1960, and features accommodation with free WiFi.

Ảnh 36 Ir - Rampa Ta' L - Isla

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ 36 Ir - Rampa Ta' L - Isla tại địa chỉ: Malta, Senglea / 703487 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ 36 Ir - Rampa Ta' L - Isla hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\

Địa điểm lân cận