Chung cư The Cobbles Inn Apartment tại Vương quốc Anh, Scotland, Kelso, Bowmont Street, 24

Vương quốc Anh, Scotland, Kelso, Bowmont Street, 24, GPS: 55.5999,-2.4351

Điểm: 9.4

Mô tả:

The Cobbles Inn Apartment is located in Kelso. This apartment provides a restaurant, a bar as well as free WiFi.

Ảnh The Cobbles Inn Apartment

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Hotels with restaurants
  • Non-smoking rooms
  • Transfer from/to the airport
  • Family rooms
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Smoke-free hotel
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ The Cobbles Inn Apartment tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Scotland, Kelso, Bowmont Street, 24 / 703484 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ The Cobbles Inn Apartment hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Scotland, Kelso

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Scotland, Kelso

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Scotland, Kelso

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Scotland, Coldstream

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Scotland, Kelso

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Scotland, Kelso

Website: https://www.booking.com/