Điểm cắm trại David Camp tại Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba, GPS: 29.0448,34.6636

Điểm: 8.4

Mô tả:

Situated in Nuweiba, 8 km from Customs (Nuweiba) and 8 km from Ticket office Nuweiba-Aqaba Ferry, David Camp features a restaurant, sea views and free WiFi.

Ảnh David Camp

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại David Camp tại địa chỉ: Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại David Camp hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or nhà trọ\

Địa điểm lân cận

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba

Website: https://www.booking.com/

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba

Website: https://www.booking.com/

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba

Website: https://www.booking.com/

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba

Ai Cập

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba