Điểm cắm trại Dunhuang Desert Guests Desert View Camping Site tại Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou

Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou, GPS: 40.0885,94.6707

Mô tả:

Accepting only Mainland Chinese citizens, Dunhuang Desert Guests Desert View Camping Site offers a barbecue.

Sao: 1

Ảnh Dunhuang Desert Guests Desert View Camping Site

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Dunhuang Desert Guests Desert View Camping Site tại địa chỉ: Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Dunhuang Desert Guests Desert View Camping Site hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or nhà trọ\

Địa điểm lân cận