Điểm cắm trại Dunhuang Sunshine Camping Ground tại Trung Quốc, Cam Túc, 莫高窟

Trung Quốc, Cam Túc, 莫高窟, GPS: 40.0876,94.7647

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Hotels with restaurants
  • Non-smoking rooms
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Parking at the hotel
  • Private parking at an adjacent location

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Dunhuang Sunshine Camping Ground tại địa chỉ: Trung Quốc, Cam Túc, 莫高窟 / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Dunhuang Sunshine Camping Ground hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận