Điểm cắm trại Beerotayim camp site tại Israel, South District, Ezuz, village

Israel, South District, Ezuz, village, GPS: 30.7924,34.4678

Điện thoại: 1800-350550

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Beerotayim camp site tại địa chỉ: Israel, South District, Ezuz, village / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Beerotayim camp site hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Israel, South District, Beer Milka, village

Website: https://www.booking.com/

Israel, South District, Nizzana, village

Điện thoại: 054-2111154

Website: http://yesusum.co.il/

Israel, South District, Mitspe Ramon

Israel, South District, Beer Milka, village

Israel, South District, Yerocham