Điểm cắm trại Yarkon National Park Overnight Campground - Tel Afek Compound tại Israel, Center District, Petah Tikva

Israel, Center District, Petah Tikva, GPS: 32.109,34.929

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Yarkon National Park Overnight Campground - Tel Afek Compound tại địa chỉ: Israel, Center District, Petah Tikva / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Yarkon National Park Overnight Campground - Tel Afek Compound hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Palestinian Territories, Area C, Sanniriya, village

Palestinian Territories, Ni'lin, village