Điểm cắm trại Laila inn Camp tại Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba, GPS: 29.0386,34.6592

Điểm: 8.3

Mô tả:

Offering a private beach area, Laila inn Camp features accommodation in Nuweiba`.

Ảnh Laila inn Camp

Tính năng:

  • Hotels with restaurants
  • Room service
  • Air conditioning
  • Secure parking
  • Booking with a breakfast option

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Laila inn Camp tại địa chỉ: Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Laila inn Camp hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba

Website: https://www.booking.com/

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba

Website: https://www.booking.com/

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba

Website: https://www.booking.com/

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba

Ai Cập

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba