Điểm cắm trại Naturebox Life | Reykjavik tại Iceland, Reykjavík

Iceland, Reykjavík, GPS: 64.1463,-21.8764

Điểm: 8.5

Ảnh Naturebox Life | Reykjavik

Tính năng:

  • Smoke-free hotel
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Street parking

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Naturebox Life| Reykjavik tại địa chỉ: Iceland, Reykjavík / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Naturebox Life| Reykjavik hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or nhà trọ\

Địa điểm lân cận

Iceland, Reykjavík

Điện thoại: 3545874000

Iceland, Kópavogur

Iceland, Hafnarfjörður

Điện thoại: +354 565-0900

Website: http://www.lavahostel.is

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Iceland, Reykjavík, Sundlaugavegur, 35

Website: http://www.reykjavikcampsite.is/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Iceland, Reykjavík

Iceland, Mosfellsbær

Điện thoại: +354 690 9297

Website: http://www.mos.is