Điểm cắm trại Soft beach tại Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba, GPS: 29.067,34.6696

Điểm: 7.1

Mô tả:

Situated 10 km from Customs (Nuweiba) and 10 km from Ticket office Nuweiba-Aqaba Ferry, Soft beach provides accommodation in Nuweiba. Complimentary WiFi is offered.

Ảnh Soft beach

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Soft beach tại địa chỉ: Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Soft beach hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba

Website: https://www.booking.com/

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba

Website: https://www.booking.com/

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba

Website: https://www.booking.com/

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba

Ai Cập

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba