Nhà trọ Dechangsheng Inn tại Trung Quốc, Thiểm Tây, Nanzheng

Trung Quốc, Thiểm Tây, Nanzheng, GPS: 37.2157,112.1731

Điểm: 6.7

Mô tả:

Dechangsheng Inn offers accommodation in Pingyao. It is located an 8-minute walk from Pingyao Coach Station and the North Gate of the Old Town of Pingyao. Free WiFi is available in all areas.

Ảnh Dechangsheng Inn

Tính năng:

  • Air conditioning
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Dechangsheng Inn tại địa chỉ: Trung Quốc, Thiểm Tây, Nanzheng / 632927 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Dechangsheng Inn hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Thiểm Tây, Bình Dao

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Thiểm Tây, Bình Dao

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Thiểm Tây, Bình Dao

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Thiểm Tây, Bình Dao

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Thiểm Tây, Bình Dao

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Thiểm Tây, Bình Dao

Điện thoại: 13453265679

Giờ mở cửa: 24/7