Nhà trọ Guest House tại Afghanistan

Afghanistan, GPS: 37.2047,73.9632

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Guest House tại địa chỉ: Afghanistan / 632933 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Guest House hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà trọ, khách sạn or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Pakistan, Sher e Sabz, village

Điện thoại: 03555654099

Afghanistan

Pakistan, Sher e Sabz, village

Pakistan, Zudkhun, village

Điện thoại: 03555650306

Tajikistan