Nhà trọ No Brakes B&B tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0707,19.5188

Điện thoại: +355674827971

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách No Brakes B&B tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 632933 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách No Brakes B&B hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Bujar Bishanaku, 16

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: No