Nhà trọ Pasefika Inn tại Samoa, Apia

Samoa, Apia, GPS: -13.8313,-171.759

Website: http://www.pasefikainn.ws

Wi-Fi: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Pasefika Inn tại địa chỉ: Samoa, Apia / 632922 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Pasefika Inn hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà trọ, khách sạn or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận