Nhà nghỉ A Barca De Pedra tại Tây Ban Nha, Galicia, Padrón

Tây Ban Nha, Galicia, Padrón, GPS: 42.7385,-8.661

Điểm: 8.5

Ảnh A Barca De Pedra

Nhận xét (3)

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ A Barca De Pedra tại địa chỉ: Tây Ban Nha, Galicia, Padrón / 67688 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ A Barca De Pedra hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Tây Ban Nha, Galicia, Padrón

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Galicia, Padrón

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Galicia, Padrón

Điện thoại: 982817266

Giờ mở cửa: Mo-Su 13:00-19:00

Tây Ban Nha, Galicia, Padrón

Tây Ban Nha, Galicia, Padrón

Tây Ban Nha, Galicia, Padrón