Nhà nghỉ Babah Mazari Hostel 2 tại Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul, GPS: 34.509,69.1264

Wi-Fi: wlan

Giờ mở cửa: Mo-Su 05:00-12:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Babah Mazari Hostel 2 tại địa chỉ: Afghanistan, Kabul / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Babah Mazari Hostel 2 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận