Backpackers Abode Hostel

Hostel
0.0
Dựa trên 1 đánh giá

Đánh giá

Da
Danny W
43 month ago
Free beer from 7pm... Obvious choice.
  • ⚑ tp. Nha Trang, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, نها ترانغ, Nha Trang, न्हा ट्रांग, న్‌హా ట్రాంగ్, ن, Khanh Hoa Province, Vietnam, GPS: 12.23602,109.19435