Nhà nghỉ Barkston Rooms Earls Court tại Vương quốc Anh, Anh, Kensington

Vương quốc Anh, Anh, Kensington, GPS: 51.4925,-0.1903

Điểm: 6.2

Mô tả:

Well-placed to explore central London, Barkston Rooms offers accommodation just 3 minutes’ walk from the Earl's Court Tube Station with free WiFi.

Sao: 2

Ảnh Barkston Rooms Earls Court

Tính năng:

  • Hotels with restaurants
  • Non-smoking rooms
  • Laundry
  • Family rooms
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Smoke-free hotel
  • Designated smoking spots
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Barkston Rooms Earls Court tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Kensington / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Barkston Rooms Earls Court hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Kensington

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Anh, Kensington

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Vương quốc Anh, Anh, Kensington, Longridge Road, 17

Website: http://www.barmybadger.com

Vương quốc Anh, Anh, Kensington

Vương quốc Anh, Anh, Kensington

Vương quốc Anh, Anh, Kensington