Nhà nghỉ trong thị trấn Rønne, Đan Mạch

2 đối tượng
bộ lọc

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Rønne

Website: https://www.booking.com/

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Rønne

Điện thoại: +45 56951340

Website: http://www.danhostel-roenne.dk/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \