Nhà nghỉ Quần đảo Faroe

7 đối tượng
bộ lọc

Quần đảo Faroe, Vágar region, Sandavágur, village

Website: https://www.booking.com/

Quần đảo Faroe, Vágar region, Sandavágur, village

Quần đảo Faroe, Túalsvegur, 3

Điện thoại: 512914

Website: http://www.gulahusid.com

Quần đảo Faroe, Vágar region, Miðvágur, village

Quần đảo Faroe, Vágar region, Miðvágur, village

Quần đảo Faroe, Túalsvegur, 3

Điện thoại: 512914

Website: http://www.gulahusid.com

Quần đảo Faroe, Streymoy region, Tórshavn

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \