Nhà nghỉ Kenya

150 đối tượng
bộ lọc

Kenya, Kwale, Galu, village

Website: https://www.booking.com/

Kenya, Kwale, Galu, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Kenya, Nairobi

Website: https://www.booking.com/

Kenya, Nairobi

Kenya, Kisumu

Kenya, Nakuru, Naivasha

Website: https://www.booking.com/

Kenya, Kilifi, Uyombo, village

Website: https://www.booking.com/

Kenya, Nairobi

Kenya, Laikipia, Nanyuki

Kenya, Nairobi

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \