Nhà nghỉ trong thị trấn Paralimni, Síp

2 đối tượng
bộ lọc

Síp, Paralimni, Megalou Alexandrou, 39

Điện thoại: +35799392084

Síp, Paralimni

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \