Nhà nghỉ Lesotho

12 đối tượng
bộ lọc

Lesotho, Saint Monica's, village

Lesotho, Matsieng

Lesotho, Maseru

Lesotho, Le_cop, village

Lesotho, Maseru

Lesotho, Teyateyaneng

Lesotho, Maseru

Lesotho, Village group Malealea, village

Điện thoại: +27 21 762 1543

Website: http://www.malealea.com/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Lesotho, Teyateyaneng

Lesotho, Le_cop, village

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \