Nhà nghỉ Namibia

53 đối tượng
bộ lọc

Namibia, Erongo, Walvis Bay

Namibia, Erongo, Walvis Bay

Website: https://www.booking.com/

Namibia, Erongo, Swakopmund

Website: https://www.booking.com/

Namibia, Erongo, Swakopmund

Website: https://www.booking.com/

Namibia, Erongo, Swakopmund

Website: https://www.booking.com/

Namibia, Erongo, Swakopmund

Website: https://www.booking.com/

Namibia, Oshikoto, Tsumeb

Website: https://www.booking.com/

Namibia, Erongo, Swakopmund

Website: https://www.booking.com/

Namibia, Karas, Lüderitz

Website: http://www.element-riders.com

Namibia, Khomas, Windhoek

Namibia, Khomas, Windhoek

Namibia, Karas, Lüderitz

Namibia, Oshikoto, Tsumeb

Điện thoại: +264 67 22 1777

Namibia, Erongo, Walvis Bay

Điện thoại: +264 64 221 282

Website: http://www.pelicanpoint-lodge.com

Namibia, Karas, Keetmanshoop

Namibia, Oshikoto, Tsumeb

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \