Nhà nghỉ Niger

4 đối tượng
bộ lọc

Niger, Niamey

Điện thoại: +022790408541

Giờ mở cửa: Mo-Fr 00:00-24:00

Niger, Niamey

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \