Nhà nghỉ Kosovo

33 đối tượng
bộ lọc

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Website: https://www.booking.com/

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Website: https://www.booking.com/

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Website: https://www.booking.com/

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Website: https://www.booking.com/

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Website: https://www.booking.com/

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Website: https://www.booking.com/

Kosovo, District of Peja (03), Peje

Website: https://www.booking.com/

Kosovo, District of Peja (03), Peje, Vellezerit Bakir e Adem Gjuka, 22

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština, Mujo Ulqinaku, 59

Điện thoại: +386 49 166 777

Website: http://www.whitetreehostel.com

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština, Musine Kokalari, 25

Điện thoại: +37745643261

Website: http://www.buffalobackpackers.com

Giờ mở cửa: 24/7

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \