Nhà nghỉ trong thị trấn Sovata, Romania

3 đối tượng
bộ lọc

Romania, Mureș, Sovata

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Romania, Mureș, Sovata, Strada Ghera, 34

Romania, Mureș, Sovata, Strada Linistei, 1C

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \