Nhà nghỉ Rwanda

31 đối tượng
bộ lọc

Rwanda, Kigali City, Kigali

Website: https://www.booking.com/

Rwanda, Kigali City, Kigali

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Rwanda, Southern Province, Butare

Website: https://www.booking.com/

Rwanda, Kigali City, Kigali, KG 672 St, 18

Website: https://www.booking.com/

Rwanda, Kigali City, Kigali

Website: https://www.booking.com/

Rwanda, Kigali City, Kigali

Website: https://www.booking.com/

Rwanda, Northern Province, Nkotsi, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Rwanda, Kigali City, Kigali

Website: https://www.booking.com/

Rwanda, Kigali City, Kigali, KN 14 Av, 14

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Northern Province, Ruhondo

Rwanda, Northern Province, Ruhondo

Rwanda, Northern Province, Nkotsi, village

Rwanda, Southern Province, Butare

Hỗ trợ xe lăn: No

Rwanda, Kigali City, Kigali, KN 14 Av, 14

Rwanda, Western Province, Buhinga

Điện thoại: +250 788 203 748

Website: http://www.gisakurahostel.com

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Western Province, Nyangihinika

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \