Nhà nghỉ Sri Lanka

499 đối tượng
bộ lọc

Sri Lanka, Southern Province, Galle

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, Central Province, Nattarampota, village

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, Central Province, Thalwatta, village

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, Southern Province, Galle

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, Western Province, Panadura

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, Western Province, Liyanagemulla, village

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, Western Province, Andiambalama, village

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, Southern Province, Thalaramba, village

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, Central Province, Kandy

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Sri Lanka, Southern Province, Walgama

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, Sabaragamuwa Province, Embilipitiya

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, Western Province, Andiambalama, village

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, Southern Province, Boossa, village

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, Western Province, Kalubowila

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, Western Province, Colombo

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, North Central Province, Habarana

Website: https://www.booking.com/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \