Nhà nghỉ East Timor

11 đối tượng
bộ lọc

East Timor, Dili

East Timor

Điện thoại: +670 73172359

Giờ mở cửa: 24/7

East Timor

Điện thoại: +670 7723 9821

Website: http://www.easttimorbackpackers.com/

East Timor

East Timor, Bobonaro, Balibo

East Timor, Bobonaro, Balibo

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \